Blogg

Bloggkategorier

I Norge finns det en skillnad mellan Kungahuset och Kungafamiljen. I Kungahuset ingår endast kungen och hans maka, drottningen, kungens äldsta son med maka, kronprinsen och kronprinsessan och kronprinsens äldsta barn som heter Ingrid Alexandra. Den återstående Kungafamiljen inbegriper alla andra släktingar som inte är en del av det mer begränsade kungahuset. Medlemmarna av kungahuset erhåller...
De första människorna kom till Norge 7000 f.Kr. när stigande temperaturer efter den senaste istiden gjort landet beboeligt. Deras huvudsakliga sysslor var jakt och fiske. Runt 3000 f.Kr. infördes jordbruket i Norge där de tidigaste bönderna tillverkade verktyg och vapen i sten. Efter 1500 f.Kr. började man även använda brons. Runt 1000 år senare blev det vanligt att bruka järn och 200...