Verdis AB

  • Regementsgatan 28 62150 Visny Sweden

Verdis är specialiserade på hämtning och transport av hushålls- och matavfall. Vi är en av de ledande aktörerna på den svenska marknaden och levererar våra tjänster till mer än 1 500 000 invånare i landet.

 

Våra medarbetare tömmer tusentals soptunnor varje dag, och transporterar därefter avfallet till slutstationen säkert och effektivt. Våra moderna sopbilar lämnar avfall till ett antal olika destinationer inom landet, vanligtvis till återvinnings- eller förbränningsstationer.