Mellerud AS

  • Røyse, Norway

Nordre Sørum gård har 1600 hektar, främst för matändamål, 50 hektar jordgubbar och 100 hektar svarta vinbär. Gården ligger på Steinsletta i Hole. Vi bedriver modern konventionell jordbruk. Förutom konstgödsel använder vi cirka 8 000 m3 biorest. Jordgubbar och svarta vinbär säljs direkt till slutkonsumenten. Under jordgubbsäsongen har vi cirka 20 anställda.

04/03/2024
Heltid
Mellerud AS Røyse, Norway
Nordre Sørum gård är en modern gård med produktion av korn, jordgubbar och svarta vinbär. Vi sätter kvalitet och hållbarhet högt och arbetar kontinuerligt för att upprätthålla hög standard i alla våra produktioner. Arbetsuppgifter: Planering och genomförande av gårdsarbete i enlighet med säsong och produktionsbehov Uppföljning av KSL (Kvalitetssystem i Jordbruket) och andra relevanta standarder Planering och uppföljning av växtföljder för optimal utnyttjande av jordresurser Övervakning av jordhälsa och genomförande av åtgärder vid behov Registrering av skiftesplaner, användning av MyDeere maskinstyrning och GPS-teknologi Allmän uppföljning och underhåll av byggnader och maskiner under vintern Kvalifikationer: Utbildning inom agronomi eller motsvarande relevant erfarenhet inom jordbruk...