Intempo AS är en social entreprenör som samordnar kunskap om barns tidiga hjärnutveckling. Företaget arbetar för en holistisk pedagogisk innovation för barn i åldersgruppen 0 - 3 år. Ett barn utvecklas inte utan stöd, så företagets mål är att utveckla utbildningsmaterial och praxis som förhindrar läs- och skrivsvårigheter och underlättar inlärningen senare. Verksamheten grundades 2009 av specialpedagog Heidi Aabrekk. Intempo har två anställda som tillsammans med sju andra Bravo-lärare erbjuder kurser i Bravo-spel över hela landet.