Delaval Hamra gård

DeLaval tillhandahåller integrerade lösningar för att kunna förbättra mjölkproducenters mjölkproduktion, djurvälfärd och livskvalitet.

Delaval Hamra gård Stockholm
26/03/2021
Heltid
Hamra Gård är DeLavals försöksgård och samtidigt centrum för DeLavals forskning, utveckling- och utbildningsverksamhet. Företaget har 25 personer anställda varav 7 personer arbetar med växtodlingen och den yttre miljön. Hamra Gård förfogar över 3600 ha varav 1080 ha är åkermark och bete, och 2300 ha skog. På Hamra finns tre ladugårdar med totalt 260 mjölkkor plus rekrytering. Hamra Gård är belägen i Botkyrka kommun med ca 20 min pendelavstånd med tåg eller bil till Stockholms C. Är du en utåtriktad person som har praktisk erfarenhet och intresse av växtodling och arbetsledning så kan detta vara ditt drömjobb! Hamra Gård är en unik arbetsplats med internationell verksamhet där jordbruket och mjölkproduktionen är hjärtat i forskning och utvecklingsarbetet. Vår växtodling består av ca...